Årsmøte onsdag 25.02

Styret innkaller alle tilsluttet Haugesund Svømmeklubb til årsmøte onsdag 25.02 kl. 19 på møterommet i ishallen.

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen mandag 23.02. Sendes post@haugesundsvkl.no