Sportslig utvalg

Hovedtrener: Jørn Rødje tlf. 915 56 692

Trener/ansvarlig for basis/styrketrening: Sonnie Lill Rødje: 466 24 331

Trener/ansvarlig for c- og d-gruppen: Øystein Vestre tlf. 906 83 633

Oppmann/stevneansvarlig/kontakt mot styret: Atle Hansen tlf. 901 67 355