Sportslig utvalg

Hovedtrener: Jørn Rødje tlf. 915 56 692

Barneidrettsansvarlig: Øystein Vestre tlf. 906 83 633

Oppmann: Kjetil J Hanssen tlf. 971 94 083

Stevneansvarlig/kontakt mot styret: Mary Ann Bratvold Tørresdal tlf. 92283879