HSK Årsmøte 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Haugesund svømmeklubb (HSK).

Årsmøtet avholdes mandag 23 Mars 2023 kl 19:00 på Quality Maritim Hotell i lokale Finnøy.

Fristen for å få behandlet saker i årsmøtet var satt til 14 dager før årsmøtet (senest 09.03.23)

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på svømmeklubbens vis klubbens hjemmeside og sendes ikke ut til medlemmene. Dokumentet finnes her.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært (støtte)medlem av HSK i minst 1 måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til HSK. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se lovnorm på hjemmesidene.


Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen HSK styret 

Møt Kalin, vår nye trener for B-gruppa

Kalin Valkovski er nå godt i gang med sin andre uke som trener for B-gruppa i Haugesund Svømmeklubb.

Bulgareren har lang erfaring både som svømmer og trener fra hjemlandet, hvor han også hadde plass på det nasjonale sportsakademiet i hovedstaden Sofia.

Da den aktive svømmekarrieren var over, begynte han altså som trener.

Nå har han tatt erfaringene fra hjemlandet med seg til Haraldshallen.

Trives veldig godt i Haugesund

Hvordan i all verden havnet så Kalin Valkovski i Haugesund?

Han gir oss kortversjonen:

– Hjemme i Bulgaria kom jeg i kontakt med en norsk familie. Vi holdt forbindelsen med hverandre opp gjennom årene, og de spurte meg flere ganger om hvorfor jeg ikke flyttet til Norge. Til slutt tok jeg dem på ordet og reiste nordover, sier han med et smil.

Og med «nordover» mener han virkelig langt nord. Kalin dro til Hammerfest, hvor han bodde i fem år.

Hensynet til barna er en av årsakene til at familien flyttet hit til Vestlandet.

– Ja, vi har to små barn som vi ønsker skal vokse opp i en litt større by. Jeg synes da at Haugesund er passe stor, byen er på samme størrelse som hjembyen min i Bulgaria, forteller Kalin som fyller 46 år 31. oktober.  

Verken han eller samboeren hadde vært i Haugesund før de kom hit.

– Men vi trives veldig godt, og har planer om å etablere oss her, sier pedagogen som for tiden jobber i barnehage i Haugesund.

Individuell oppfølging

Kalin Valkovski er altså godt i gang med å etablere seg i Haraldshallen. En ukes tid har han nå vært på bassengkanten når B-gruppa trener.

Han har brukt den første tiden til å danne seg et inntrykk av svømmerne i gruppa.

– Jeg ser at det er forskjeller når det gjelder hvilket nivå de er på. Noen har behov for mer teknikktrening, andre trenger å øke intensiteten på treningene. Målet er at alle skal få individuell oppfølging ut fra hvilket nivå de er på, forklarer den nye treneren.

Stevner høsten 2022

Hei!

Her er en oversikt over høsten stevner for A- og B-gruppen.

  • 10.-11.september: Araberswim, Haugesund.  A- og B-gruppen:
  • 1.-2. oktober: SSK Kvalikken, Stavanger. A- og B-gruppen.

Her forsøker vi å få skoleovernatting.

  • 21.-23. oktober: UM, Bergen. A-gruppen, kvalifiseringskrav.
  • 28.-30. oktober: Nordsjøstevnet, Stavanger. A-gruppen, kvalifiseringskrav.
  • 5.-6. november: KSSK Open, Klepp. A- og B-gruppen.

Her forsøker vi å få skoleovernatting.

  • 17.-20. november: NM kortbane, Stavanger. A-gruppen, kvalifiseringskrav.
  • 10. desember: Julesprinten, Stavanger. A- og B-gruppen.

Éndagsstevne, ingen overnatting.

  • 16.-18. desember: Sandnes Open, Sandnes. A- og B-gruppen.

Her forsøker vi å få skoleovernatting.

Vi kommer tilbake med mer praktisk info om de enkelte stevnene etter hvert som de nærmer seg.

Fritidskassen erstatter Fritidskortet

– Ingen skal falle ut av fritidsaktiviteter på grunn av dårlig økonomi.

Det er budskapet fra Haugesund kommune selv om Fritidskortet nå forsvinner. Fra august innfører kommunen derfor Fritidskassen for barn og unge i Haugesund som lever i familier med periodevis eller langvarig vanskelig økonomi. Tilbudet gjelder dem i alderen 6-18 år.

Det gamle Fritidskortet dekket kun penger til kontingentutgifter. Gjennom Fritidskassen kan du få støtte til medlemsavgift, treningsavgift, deltakeravgift, stevner og ikke minst treningsleirer.

Når prisene på strøm, drivstoff, mat – ja, stort sett alt – stiger, er det mer enn nok grunner til at folk kan ha det vanskelig nå.

Vi oppfordrer derfor alle som strever økonomisk om å ta kontakt. Haugesund kommune understreker at opplegget er taushetsbelagt for alle involverte.

Vår tillits- og kontaktperson i Haugesund Svømmeklubb er:

Mary Ann Bratvold Tørresdal

Telefon: 922 83 879

E-post: hsk.betaling@gmail.com

Fritidskassen omfatter også alle svømmekursene til klubbens Svømmeskole som arrangeres i Haugesund kommune.

Vår tillits- og kontaktperson i Svømmeskolen er:

Christin Buckland

Telefon: 481 69 003

E-post: buckland.christin@gmail.com

Hvordan få støtte:

I tillegg til tillitspersonen i svømmeklubben kan du ta kontakt med kontaktlærer, sosiallærer, helsesykepleier, saksbehandler i NAV, barnevern, flyktningtjenesten eller lignende.

Tillitspersonene kontakter så Haugesund kommune, som tar en skjønnsmessig vurdering på hvor mye de kan bruke.

Kvalifiserer du til ordningen, sender klubben kopi av faktura til Haugesund kommune, som betaler fakturaen direkte til Haugesund Svømmeklubb.

Du trenger altså bare si fra til tillitspersonen, så ordner klubben og Haugesund kommune resten.

Vi i Haugesund Svømmeklubb forsøker å holde prisene så lave som mulig på våre aktiviteter. 

Medlems- og treningsavgift, og egenandeler på stevner, fortsetter på samme nivå som de siste årene.

På treningsleiren til Danmark i høst blir egenandelen 4.000 kroner – i stedet for 5.000 som det har vært på de siste Danmarks-leirene – nettopp på grunn av at Fritidskortet nå forsvinner.

Når våre svømmere kvalifiserer seg til mesterskap som ÅM, UM og NM, dekker klubben alle utgifter.

Om noen ønsker å kjøpe eller selge svømmeutstyr, er Facebook-gruppa «Salgsgruppe HSK» en fin plass å prøve.

For å ha en så lav egenandel som mulig, forsøker vi alltid å få til skoleovernattinger på stevnene vi drar på. Inntektene vi får på dugnadene, kommer også svømmerne våre til gode.

Vi er derfor avhengige av at folk stiller på dugnader, kjører fram og tilbake fra stevner, og iblant overnatter på skoler.

En stor takk til alle som bidrar til dette!

Sesongstart 2022-23

Rundt 20. august starter treningene våre opp igjen. I den anledning kommer det her litt info om aktiviteten i de ulike gruppene våre:

C-gruppen

C-gruppen er introduksjonen til Haugesund Svømmeklubb. Her er målsettingen å utvikle grunnleggende basisferdigheter i vannet. Det stilles krav til å kunne svømme 50 meter crawl sammenhengende for å begynne.

Treningstider:

Mandag 17-18, Haraldshallen.

Tirsdag 19-20, Håvåsen (ekstratilbud for de som ønsker det).

Torsdag 17-18, Haraldshallen.

Vi kommer tilbake med mer info om når treningene starter opp igjen når vi får vite dette av Haugesund kommune.

Trenere er:

Therese Sirnes (tlf: 415 77 779, e-post: theresesirnes@gmail.com) og Kristian Olaisen (tlf: 941 55 967)

De som er med i C-gruppen kan delta på rekruttstevner. Dette er stevner uten dommere eller resultat-rangering av svømmerne. Tider tas med stoppeklokke, men det viktigste her er å ha det gøy og få erfaring med svømmestevner. Alle får deltakermedalje.

Oppdatert informasjon om treninger, stevner, sosiale arrangementer o.l. legges ut på Facebook-gruppen «HSK gruppe C».

Om noen ønsker å kjøpe eller selge svømmeutstyr, er Facebook-gruppa «Salgsgruppe HSK» en fin plass å prøve.

Nye HSK-badehetter koster 75 kroner. Hettene kan kjøpes hos trenere, og pengene vippses til HSK (#79563). Husk å merke innbetalingen med navn og hva innbetalingen gjelder.

Kjøp av klubbklær skjer på klubben.no. Her er rabattkoden vår nordre24. Følg med på Facebook-gruppa for informasjon om når det åpnes opp for en samlet bestilling fra klubbens medlemmer.

Medlemskontingent og treningsavgift:

Medlemskontingenten er på 900 kroner per år. Faktura sendes ut på våren.

Treningsavgiften er 1.200 kroner per år. Innbetalingen er delt i to, det vil si én for vår og én for høstsemesteret. Faktura sendes ut.

Inntektene klubben får på dugnader gjennom året, kommer svømmerne våre til gode gjennom lavere egenandeler. Det kommer mer info om dugnader senere.

For å holde dere oppdatert på andre ting som skjer i klubben, anbefaler vi Haugesund Svømmeklubbs Facebook-side.

———————————————————————————————————————————-

B-gruppen

I B-gruppen fortsetter en på det man startet på i C-gruppen. Her er målsettingen at svømmerne skal beherske alle de fire svømmeartene: Butterfly, rygg, bryst og crawl.

Treningstider:

Mandag 16-18, Haraldshallen.

Tirsdag 17-19, Haraldshallen.

Torsdag 17-18, Haraldshallen.

Ny trener for B-gruppen er Kalin Valkovski.

Stevner:

I B-gruppen vil svømmerne få anledning til å delta i regionale, approberte konkurranser. Det betyr kort fortalt konkurranser med dommere, tidtaking og resultatlister.

Egenandel er som regel 300 kroner per konkurransedag i slike stevner. Summen vippses i forkant til Haugesund Svømmeklubb (#79563).

På stevner som strekker seg over flere dager forsøker vi å få til overnatting på skoler i nærheten av svømmehallen. Om det ikke går, må svømmerne selv fikse overnatting privat eller på hotell.

Under «lenker» på nettsiden vår er det informasjon om hotellavtaler og rabattkoder vi har med hoteller i Bergen og Stavanger.

Det er slett ikke dumt å laste ned app-en «Livetiming Medley Reader» før stevnestart. Der finner du blant annet heatlister med tidspunkt for når svømmerne skal i aksjon.

Oppdatert informasjon om treninger, stevner, sosiale arrangementer o.l. legges ut på Facebook-gruppa «HSK gruppe A + B».

Om noen ønsker å kjøpe eller selge svømmeutstyr, er Facebook-gruppa «Salgsgruppe HSK» en fin plass å prøve.

Nye HSK-badehetter koster 75 kroner. Hettene kan kjøpes hos trenere, og pengene vippses til HSK (#79563). Husk å merke innbetalingen med navn og hva innbetalingen gjelder.

Kjøp av klubbklær skjer på klubben.no. Her er rabattkoden vår nordre24. Følg med på Facebook-gruppen for informasjon om når det åpnes opp for en samlet bestilling fra klubbens medlemmer.

Medlemskontingent, treningsavgift og startlisens

Medlemskontingenten er på 900 kroner per år. Faktura sendes ut på våren.

Treningsavgiften i konkurransegruppene er 1.800 kroner per år. Innbetalingen er delt i to, det vil si én for vår og én for høstsemesteret. Faktura sendes ut.

Det vil bli sendt ut faktura fra Norges Svømmeforbund for startlisens 2022. (9-12 år: 350 kroner per år, 13 år og oppover: 750 kroner per år).

Fakturaen er sendt til den e-postadressen som er registrert på svømmeren i «Min Idrett». Faktura sendes i første halvdel av januar hvert år. Disse fakturaene har en tendens til å legge seg i mappen for søppelpost. Ta kontakt dersom faktura ikke dukker opp da det er viktig at lisens er betalt før deltagelse i approbert stevne slik at svømmer er dekket av forsikring og for å være sikker på å få registrert oppnådd tid i stevnet.

————————————————————————————————————-

A-gruppen

A-gruppen er for utøvere som vil drive med svømming som konkurranseidrett. Her vil svømmerne få tilbud om å delta på regionale, nasjonale og internasjonale stevner, i tillegg til treningsleirer.

Det stilles krav til antall treninger for svømmere som er med i konkurransegruppen.

Treningstider:

Svømmerne er for tiden delt inn i tre grupper, og de trener i løpet av disse tidene i Haraldshallen:

Mandag: 06:00-08:00 og 15:00-17:00 – Bevegelighetstrening kl. 17:00-17:30

Tirsdag: 15:00-17:00 – Basistrening kl. 17:00-17:30

Onsdag: 15:00-17:00 – Bevegelighetstrening kl. 17:00-17:30

Torsdag: 15:00-17:00 – Basistrening kl. 17:00-17:30

Fredag: 15:00-17:00 – Bevegelighetstrening kl. 17:00-17:30

Lørdag: 08:00 – 10:00 og 17:00-19:00

Søndag: 08:00-10:00 og 16:00-18:00

Basis/styrketrening i sal (Haraldshallen)

Onsdag 06:15-07:30 – Kun for svømmere som er 12 år og eldre

Trenere er:

Jørn Rødje, tlf. 915 56 692

Øystein Vestre, tlf. 906 83 633

HSK ÅRSMØTE 2022.

Styret innkaller herved til årsmøte i Haugesund svømmeklubb (HSK).

Årsmøtet avholdes mandag 28 Mars 2022 kl 19:00 på Quality Maritim hotel i lokalet Finnøy.

Eventuelle støttemedlemmer som ikke har fått tilgang til innkalling kan kontakte styreleder. Se kontaktliste på hjemmesiden og be om link til det elektroniske årsmøtet dersom du vil delta.

Fristen for å få behandlet saker i årsmøtet var satt til 14 dager før årsmøtet (senest 14.3.22).

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på svømmeklubbens vis klubbens hjemmeside og sendes ikke ut til medlemmene. Dokumentet finnes her.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært (støtte)medlem av HSK i minst 1 måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til HSK. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se lovnorm på hjemmesidene.


Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen HSK styret 

HSK årsmøte 19. mai 2021 blir digitalt

Styret innkaller herved til årsmøte i Haugesund svømmeklubb (HSK).

Årsmøtet avholdes elektronisk onsdag 19/5-21 kl 19.00. Eventuelle støttemedlemmer som ikke har fått tilgang til innkalling kan kontakte styreleder. Se kontaktliste på hjemmesiden og be om link til det elektroniske årsmøtet dersom du vil delta.

Fristen for å få behandlet saker i årsmøtet var satt til 14 dager før årsmøtet (senest 5. mai 2021).

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på svømmeklubbens vis klubbens hjemmeside og sendes ikke ut til medlemmene. Dokumentet finnes her.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært (støtte)medlem av HSK i minst 1 måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til HSK. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se lovnorm på hjemmesidene.


Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen HSK styret 

Digitalt årsmøte 17. juni 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Haugesund svømmeklubb (HSK).

Årsmøtet avholdes elektronisk onsdag 17/6-20 kl 19.00. Eventuelle støttemedlemmer som ikke har fått tilgang til innkalling kan kontakte styreleder. Se kontaktliste på hjemmesiden og be om link til det elektroniske årsmøtet dersom du vil delta.

Fristen for å få behandlet saker i årsmøtet var satt til 14 dager før årsmøtet (senest 3. juni 2020).

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på svømmeklubbens vis klubbens hjemmeside og sendes ikke ut til medlemmene.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært (støtte)medlem av HSK i minst 1 måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til HSK. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se lovnorm på hjemmesidene.


Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen HSK styret  

Jørn fikk hederspriser!

Idrettens hederspris ble utdelt av ordfører Arne-Christian Mohn under årets idrettskonferanse 14. november 2019 til vår trener gjennom 35 år Jørn Rødje! Over 30.000 timer på langs bassengkanten og deltagelse på utallige stevner og leiropphold har det blitt.

Under NM kortbane i Stavanger ble Jørn Rødje og Sarah Louise Rung tildelt årets hederstegn av Rogaland svømmekrets.

Sildabordet 2019!

Haugesund svømmeklubb bidrar i år igjen med en god dugnadsgjeng og hjelper Kokkenes Mesterlaug med å arrangere Sildabordet 2019!

Verdens lengste sildebord står dekket lørdag 17. august fra kl 11-13!

Dugnadsarbeidet for klubben starter allerede fredag kveld kl 18. Da må 15 svømmeforeldre rigge telt, losse tønner til bord og annet utstyr i lastebilen. Lørdag er over 35 personer tidlig i gang allerede kl 6:30 for å få det hele på plass i tide. Konkurransesvømmerne våre har obligatorisk oppmøte og får brukt litt muskler her! Lørdag må de foreldrene vi ikke allerede har slitt til pers for å rigge ned bord, scene, sild og annet ned fra kl 14 og utover.

Slitsomt arbeid – men en fantastisk dugnadsgjeng. Det skaper samhold og gir nye bekjentskaper spesielt for nye foreldre, samtidig som klubben tjener på dugnaden og gir litt tilbake til byens befolkning og tilreisende turister.