HSK Årsmøte 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Haugesund svømmeklubb (HSK).

Årsmøtet avholdes torsdag 7 Mars 2024 kl 19:00 på Quality Maritim Hotell.

Fristen for å få behandlet saker i årsmøtet var satt til 14 dager før årsmøtet (senest 22.02.24)

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på svømmeklubbens vis klubbens hjemmeside og sendes ikke ut til medlemmene. Dokumentet finnes her.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært (støtte)medlem av HSK i minst 1 måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til HSK. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se lovnorm på hjemmesidene.


Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen HSK styret