Kristian ny styreleder i HSK

Det nye styret i Haugesund Svømmeklubb er nå konstituert etter valget på årsmøtet 7. mars.

Christine Førre takket av som styreleder og går ut sammen med Hans E. Krossgått. En stor takk til Christine og Hans for en vel gjennomført jobb for klubben!

NY LEDER: Kristian Kämäräinen ble valgt som styreleder i 1 år på HSKs årsmøte 7. mars.

Inn kommer Kristian Kämäräinen som ny styreleder og Nelis Bari som styremedlem.

Dermed ser det nye styret for Haugesund Svømmeklubb slik ut:

Styreleder: Kristian Kämäräinen (tlf. 975 90 482)

Nestleder: Øystein Vestre (tlf. 906 83 633)

Kasserer: Asle Svartveit (tlf. 990 91 687)

Styremedlem: Mary Ann Bratvold Tørresdal (tlf. 922 83 879)

Styremedlem: Nelis Bari (tlf. 405 81 710)

Styremedlem: Maren Økland (tlf. 975 03 039)

Varamedlem: Carsten Kickstat (tlf. 907 31 269).

Det nye styret hadde sitt første møte onsdag 20. mars. Neste styremøte er mandag 29. april.

Vi oppfordrer våre medlemmer til å komme med saker som styret kan ta stilling til. Innspill kan sendes på e-post til hsk.sekretar@gmail.com, eller på telefon til styremedlemmene på listen her ovenfor.

Har dere spørsmål om saker og ting i klubben er det selvfølgelig også bare å ringe, så skal vi forsøke å svare så godt vi kan.