Fritidskassen erstatter Fritidskortet

– Ingen skal falle ut av fritidsaktiviteter på grunn av dårlig økonomi.

Det er budskapet fra Haugesund kommune selv om Fritidskortet nå forsvinner. Fra august innfører kommunen derfor Fritidskassen for barn og unge i Haugesund som lever i familier med periodevis eller langvarig vanskelig økonomi. Tilbudet gjelder dem i alderen 6-18 år.

Det gamle Fritidskortet dekket kun penger til kontingentutgifter. Gjennom Fritidskassen kan du få støtte til medlemsavgift, treningsavgift, deltakeravgift, stevner og ikke minst treningsleirer.

Når prisene på strøm, drivstoff, mat – ja, stort sett alt – stiger, er det mer enn nok grunner til at folk kan ha det vanskelig nå.

Vi oppfordrer derfor alle som strever økonomisk om å ta kontakt. Haugesund kommune understreker at opplegget er taushetsbelagt for alle involverte.

Vår tillits- og kontaktperson i Haugesund Svømmeklubb er:

Mary Ann Bratvold Tørresdal

Telefon: 922 83 879

E-post: hsk.betaling@gmail.com

Fritidskassen omfatter også alle svømmekursene til klubbens Svømmeskole som arrangeres i Haugesund kommune.

Vår tillits- og kontaktperson i Svømmeskolen er:

Christin Buckland

Telefon: 481 69 003

E-post: buckland.christin@gmail.com

Hvordan få støtte:

I tillegg til tillitspersonen i svømmeklubben kan du ta kontakt med kontaktlærer, sosiallærer, helsesykepleier, saksbehandler i NAV, barnevern, flyktningtjenesten eller lignende.

Tillitspersonene kontakter så Haugesund kommune, som tar en skjønnsmessig vurdering på hvor mye de kan bruke.

Kvalifiserer du til ordningen, sender klubben kopi av faktura til Haugesund kommune, som betaler fakturaen direkte til Haugesund Svømmeklubb.

Du trenger altså bare si fra til tillitspersonen, så ordner klubben og Haugesund kommune resten.

Vi i Haugesund Svømmeklubb forsøker å holde prisene så lave som mulig på våre aktiviteter. 

Medlems- og treningsavgift, og egenandeler på stevner, fortsetter på samme nivå som de siste årene.

På treningsleiren til Danmark i høst blir egenandelen 4.000 kroner – i stedet for 5.000 som det har vært på de siste Danmarks-leirene – nettopp på grunn av at Fritidskortet nå forsvinner.

Når våre svømmere kvalifiserer seg til mesterskap som ÅM, UM og NM, dekker klubben alle utgifter.

Om noen ønsker å kjøpe eller selge svømmeutstyr, er Facebook-gruppa «Salgsgruppe HSK» en fin plass å prøve.

For å ha en så lav egenandel som mulig, forsøker vi alltid å få til skoleovernattinger på stevnene vi drar på. Inntektene vi får på dugnadene, kommer også svømmerne våre til gode.

Vi er derfor avhengige av at folk stiller på dugnader, kjører fram og tilbake fra stevner, og iblant overnatter på skoler.

En stor takk til alle som bidrar til dette!