HSK Årsmøte 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Haugesund svømmeklubb (HSK).

Årsmøtet avholdes mandag 23 Mars 2023 kl 19:00 på Quality Maritim Hotell i lokale Finnøy.

Fristen for å få behandlet saker i årsmøtet var satt til 14 dager før årsmøtet (senest 09.03.23)

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på svømmeklubbens vis klubbens hjemmeside og sendes ikke ut til medlemmene. Dokumentet finnes her.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært (støtte)medlem av HSK i minst 1 måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til HSK. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se lovnorm på hjemmesidene.


Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen HSK styret