Politiattest

Rutine for innhenting av politiattest i HSK

En politiattest (vandelsattest) inneholder opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene. Det kreves politiattest i flere yrker, også ved ulike verv i frivillige organisasjoner slik som HSK.

HSK krever at alle som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for HSK som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige, fremlegger politiattest.

https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/

HSK’s rutiner er som følger:

Alle frivillige over 15 år skal framlegge attest innen kort tid etter oppstart som frivillig i HSK. Dette kan gjøres elektronisk for alle, men for de mellom 15 og 18 år må det vedlegges en fullmakt fra foresatte

Dersom det skjer forhold som kan påvirke attesten er du pliktet til å melde fra om dette til kontoret.

Dersom du mistenker andre for handlinger som kan påvirke attesten er du pliktet til å melde fra om dette til styret via e-post.

De som ikke har framlagt godkjent attest vil å ikke kunne delta som trener for HSK.

Politiattest – Søk elektronisk og motta politiattesten i din digitale postkasse

Politiet har åpnet for elektronisk utsendelse av politiattest. Dette gjelder alle som søker fra og med 1. oktober 2015. Er du over 18 år kan du søke om politiattest på nett. Personer under 18 år kan ikke søke elektronisk, og må sende søknaden per post, enten på bokmål eller nynorsk. Søknaden sendes til: Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø

 1. Last ned skjema: Bekreftelse på formål, Vedlegg til søknad om politiattest  https://www.politiet.no/globalassets/02-tjenester-admin/politiattest/bekreftelse-pa-formal-med-politattestbm

Fyll inn relevant informasjon.

 • Navn
 • Fødselsnummer (11 siffer)
 • Under ’’Formål med politiattest’’ benyttes følgende beskrivelse:

Personer som lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for frivillige organisasjoner som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

 • Ved ‘’Stiling/oppdrag’’ benyttes følgende:

F.eks Trener i HSK

 • Stillingstype:

Kryss av for ‘’Midlertidig stilling/oppdrag’’

 • Under ’’Lov hjemmel’’ skal følgende forskrift/lov benyttes:

Politiregisterforskriften § 34-1, jf. Politiregisterloven § 39, første ledd.

 • Ved ‘’Arbeids-/oppdragsgiver (den som krever attest)’’ skriv:

Haugesund Svømmeklubb (HSK)

 • Ved ‘’Kontaktinformasjon til arbeids-/oppdragsgiver’’ føres inn:

HSK  v/ Christine Førre, post@haugesundsvkl.no

 • Sted og dato
 • Underskrift/stempel arbeids-/oppdragsgiver

Print ut skjemaet og skriv under.

 • For å få godkjent søknaden trenger man en bekreftelse fra HSK, dvs at styret i HSK må underskrive og stemple søknaden.

For å få politiattesten vurdert av politiet må du, etter å ha fylt ut og printet ut skjemaet samt skrevet under, scanne dokumentet og sende det til styret på e-post.

Styret vil da bekrefte søknaden ved å signere, stemple og scanne dokumentet på ny og sende det tilbake til deg via e-post. Deretter kan du fortsette søknadsprosessen ved å sende det til politiet.

3.    Send søknadsskjema til politiet. Gå inn og følg bruksanvisning:

https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/sok-om-politiattest-digitalt/

Scroll litt ned på siden og følg beskrivelsen. Det er ikke mulig å laste opp vedlegg fra nettbrett eller mobiltelefonen.

Trykk på:  

 • Logg inn med MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass ID på smartkort, Buypass ID i mobil eller Commfides. Dette bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke legge ved kopi av legitimasjon.
 • Fyll inn kontaktinformasjon: E-post og telefonnummer
 • Fyll inn formål med attesten:

Velg kategori: Frivillige organisasjoner, Velg formål: Frivillige organisasjoner

 • Legg ved bekreftelse på formål:

Trykk på ‘’Velg fil…’’ : Last opp vedlegg (Word-dokument, PDF eller bilde). Følgende filformater er tillatt: docx, doc, pdf, jpg, jpeg, png, tiff, tif. Filen må ikke være større enn 4 MB

 • Send søknad

4.    Send attesten fra politiet til styret.

Når du får svar fra politiet, skal ansvarlig for politiattester i styret se denne og se til at det er intet å bemerke! Vi sletter selve attesten og e-mailen, men registrerer på en liste ditt navn, fødselsdato og dato for anvist attest.

Du kan skanne eller ta bilde av attesten og sende den på e-post til styret