Om klubben

Historien

HAUGESUND SVØMMEKLUBB 60 ÅR

Av Vigdis Sørensen (1996)

Jeg har i høst prøvdt å samle i sammen Haugesund svømmeklubb sin historie. Dette har ikke vært en enkel oppgave, da mye dokumentasjon mangler i klubben. Ved hjelp av styreprotokoller fra 1934 og noen år fremover, en prosjektoppgave, samt hjelp fra vår første formann Karl J. Brommeland, Sigve Olsen og Ringodd fra Hgsd. Avis har jeg klart å få en sammenheng i historien. Sammendraget som jeg har laget ønsker jeg nå å presentere i avisen. Enkelte plasser er det stort sprang mellom årstallene, dette p.g.a manglende dokumentasjon.

Svømmestart – 1930 årene

Svømmesporten kom allerede til Haugesund for 62 år siden. Det første møtet ble avholdt 10. Mai 1934 i Turnhallens Lille Sal. Det ble startet opp svømmeklubb som egen avdeling i Vard Sportsklubb. På dette første møtet møtte det opp 25 mann og noen få damer. Møtet ble ledet av Torleif Tordal. På møtet fikk alle uttale seg og det ble enig om, som det er skrevet, «at en burde gå i gang med en svømmeavdeling, idet et slikt foretagende absolutt vilde være levedyktig i en sjøfartsby som Haugesund.»

Det ble besluttet at styret skulle bestå av 5 personer inklusiv en representant for damene. Følgende styre ble valg; Formann Dagfinn Lutcherath jr., Varaformann Willy Bruun, og som styremedlemmer Birgit Lie, Erling Johansen og Karl J. Brommeland. Det ble bestemt at det skulle være en selvstendig avdeling, med egne lover og egen kasse. Den 13 Mai ble Karl Brommeland valgt til sekretær og kasserer. De ble også enige om å «søke en ordning med avdelingens Byselskap om å få trene på Badet (Asalvik Bad) visse tider mot å betale en passende avgift». Videre ble det søkt om «å få legge en ekstra flåte på sjøbadet, samt å få adgang til badet hver dag efter kl.5.00, mot å betale en rimelig avgift.» Denne søknaden ble ikke behandlet for flere av Byselskapets styre var sykemeldte. Det gikk over en måned før søknaden ble behandlet, og da avslått. Det førte til at arbeidet stoppet opp i noen måneder. Sit:

«Selv om det nu led langt ut på sommeren, vil en allikevel forsøke å få istand et par stevner før sesongens slutt. Da badestyret hadde vist sig å være umedgjørlige, vilde vi forsøke å få benyttet fiskehavnen ved den nye kai, som så ut til å være ideel for svømming.»

Dette fikk de i orden og de gikk igang med å bygge en flåte til å ha i havnen. Svømmestevnet ble holdt 23 August 1934.

Da stevnet åpnet var ca. 600 mennesker på kaien og så på. Dette ble et vellykket stevne som viste stor interesse for svømmesporten og det gav mot til større arrangement.

Videre ble Marinen kontaktet om de ville delta i et svømmestevne. De var ventet til Haugesund. Det ble positivt mottatt og de ankom med en 40 -50 mann. Sit:

«Det tegnet til å bli et storstevne av rang. Og ganske riktig. Søndagen opprant med det mest strålende vær en kunde tenke sig, og da stevnet kl1/2 1 tok sin begynnelse var det samlet henimot 3000 mennesker på den nye kai og rundt omkring. Med andre ord, publikumsrekord i Haugesund hvad sportsstevner angår. Det økonomiske resultat var selvfølgelig storartet, idet der blev solgt billeter for henimot 500 kr.»

Den første bykampen var mellom Haugesund og Sannes. Første reiste Haugesund ned dit og helgen etter kom de til Haugesund. Følgende ble satt opp for Haugesund: Åse Stang Hoff, Inger Bruun, Dagfinn og Tholeif Lutcherat, Willy og Hans Brun, Helge Børseth og Harald Jørgensen. Bykampen ble en stor seier for Haugesund Svømmeklubb. Stevnet ble ødelagt økonomisk p.g.a dårlige veier, publikum sviktet.

1.10.34 ble svømmeavdelingen innmeldt i Rogalands Distriktslag og Norges Svømmeforbund. Medlemstallet var nå kommet opp i 40 stykker. Den 06.03.35 var svømmeklubben representert ved Dagfinn Lutcherat i Stavanger og Rogaland svømmekrets ble dannet på dette møtet. Ved Generalforsamlingen i 1935 ble Karl J Brommeland valgt som formann. Han hadde til nå vært veldig aktiv og hadde hatt flere andre verv i svømmeavdelingen. Det var også Brommeland som kom med forslaget på generalforsamlingen at navnet skulle forandres fra Vards Svømmeavdeling til Haugesund Svømmeklubb.

09.10 .35 ble det satt opp søknad til Svømmeforbundet om navneskifte. Tre mann fra klubben formann, kasserer, og sekretær ble valgt til å forhandle med Vard om forandringen. Den 06.11.35 ble det på styremøtet vedtatt å starte med klubbavis og den fikk navnet «Badegesten.»

På medlemsmøtet 18.01.36 ble det forespurt medlemmene om å delta på Vards skuddårsfest, men stemningen var å arrangere det selv. Dermed ble det satt ned en festkomite som besto av 4 damer. Videre ble innholdet i det nye medlemsbladet lest opp til sto munterhet for alle. Det ble også bestemt å få i stand en medlemsliste med fulle navn, adresse og fødselsår. Sit:

«Enkelte var endog så frekke å forespørre damene om vekten, men en ørefik var betegnelsen for 80 kg.»

Etterpå ble salen ryddet og dansen begynte. Lørdag 03.03.36 ble det første skuddårsballet arrangert.

På styremøtet 18.04.36 ble deltagelse i 17 Mai toget drøftet. Svømmeavdelingen skulle gå under Vard, men ha et eget banner, som ble laget for anledningen. Slagordet ble: «Sol, luft, vann, vi svømmer alle mann».

Den 19.07.36 ble det første kretsmesterskapet avholdt i Haugesund. Det ble avviklet i Asalvik Bad. Det ble det satt opp 10 meter høyt stupetårn, og laget en 25 meters bane. Det ble også diskutert om å få et svikt stupebrett og starte med vannpolo.

Generalforsamlingen ble avholdt den 05.10. 36. Karl Brommeland ble igjen valgt til formann. Den 07.10.36 gikk en ut av Vard og Haugesunds Svømmeklubb ble dannet.

De første årene etter krigen – 1940 årene

Generalforsamling 30.10.46. Her jobbes og planlegges det fremtidige svømmeanlegg og innendørs basseng. Det ble også søkt Skoleinspektøren om å få trene i bassenget på Lillesund i vinterhalvåret. Videre ble det drøftet Jubileumsfest for Svømmeklubben som feiret 10 år. Den nye formann som ble valgt var Torleif Lutcherat.

Det ble senere bestemt at en skulle begynne med utklippsbok fra avisen. Videre skulle en kontakte Loge Pettersen om et utkast til svømmebanner.

På slutten av året hadde Aanensen jobbet mye i forhold til innendørsbasseng. Han hadde bl.a. vært i Oslo og snakket med arkitekt. For å starte dette arbeidet ville arkitektbyrået ha et honorar på kr.5000.- I -47 samarbeidet de med svømmeforbundet om å lage en propagandautstilling for svømmehall og fikk en del materiell til dette. Loge Pettersen sa seg villig til å arrangere utstillingen. Det ble samtidig søkt kommunen om støtte på kr.3000.- til arbeidet. Det ble avslått , men kommunen lovet å se på det på neste års budsjett.

Haugesund Svømmeklubb ble også pålagt fra Rogaland Svømmekrets å legesjekke alle utøverne for å se om de var i god fysisk stand. Dette ville gi en økt kostnad på kr.5.-

Generalforsamling 30.10.47: Torleif Lutcherat ble igjen vagt som formann. Til generalforsamlingen i -47 skriver Lutcherat bl.a. Sit:

«Økonomisk har året vært dårlig. Inntekten ved stevner har vært dårlig, fordi man ikke har bad her i byen og kan få orden på inntekten. Hertil kommer at der har vært annonsert nokså meget, men jeg personlig mener det må til for å lage blest om vår tilværelse og virksomhet. Spesielt har Haugesund Dagblad vært svært greie med oss med å skrive om våre stevner og ellers om saker og ting vedrørende klubben. Det viser at bladet har øyne for en god sak.

Jeg er sikker på at det er ganske enestående, i den siviliserte verden, at en by med omkring 20 tusen mennesker er badeforholdene så elendige at svømmeklubben selv må lage sitt eget stadion og stupetårn før 10 års jubileumsstevnet kan avholdes. Eksempelet tjener til skrekk og advarsel, og sjøbyen Haugesund lite ære. Betydningen å ha en forening i byen som forsøker å fremme interessen for svømming, mener jeg er av stor betydning. Vi må gå inn for å vekke disse folkene og få de til våkne å få øynene opp for sitt ansvar ved å ikke gi svømmeklubben levelige forhold. Tharaldesen viste nylig i praksis ved for 3 gang å redde menneskeliv, betydningen å kunne svømming. Gutten som ble tatt opp tok folkene på kaien å la rett ut, med ansiktet rett opp, de visste ikke bedre. Da så Tharaldsen selv fikk kravlet seg opp på kaien, tok han straks gutten og fikk ved riktig fremgangsmåte en hel del vann ut av han. jeg er forvisset om at det er en uhyggelig liten klikk av byen folk som kan svømming og livredning. Det skulle vær morsomt å tatt en gallup undersøkelse først blant bystyret og formannskap, og så bland byens folk. Dette får vi tenke på, for vi må gå inn for med fulle mugger arbeide for vår store sak. Det var bare så sund at det ikke var en av byens politikere som ble reddet istedet for den lille gutten. Vi har jo den changsen at gutten kan vokse opp og få en innflytelse a la Trygve Lie, men det vel for lenge å vente. I mellomtiden får vi selv forsøke å hevde oss etter fattige evner.

Ellers har sesongen vært livlig. Vi har endog avholdt et skøitestevne for å tjene penger. Vi kan finne på meget rart ennu for å vekke byens folk for betydningen av vår sak. Så har vi hatt det store nasjonale stevnet. 10 års jubileet var i fjor og det ble avholdt en større vellykket fest i festiviteten. Imidlertid har vi vært nødt til å utsette jubileumsstevnet til sommer og sol kommer, all den tid svømmehallen ikke er ferdig ennu. Så var det stevne i Haraldsvang med de engelske gjestene som var i byen med den Krysseren som lå ved Risøykai. Skolestevnet hadde enorm deltagelse , cirka 250 aktive. Vi har også satt rekord med flest svømmeknapper i Fylket. Over 200 mer en Stavenger Svømmeklubb. Hadde vi hatt anledning til å drive året rundt ville det blitt viseas på sakene. Nu blir det som å gå på ski om sommeren.»

Den 03.12.1947 fikk klubbens sin egen dameavdeling. Det første møtet ble holdt på Hotel Metropol. Fremmøtet var utmerket særlig blant klubbens yngste damer. Det ble vist 2 filmer en om crawl og en om brystsvømming med kommentarer av klubbens trener Hr. Rundstrøm. Kvelden forløp ellers med sang, strikking, sying og brodering av klubbens merker, slik at en til sommeren skullel kunne se klubbens medlemmer ved stevner. Kveldens høydepunkt var bevertning og stemningen stod i taket. Med den interessen som en så i klubben ble det bestemt å få igang et medlemsmøte for klubbens gutter og menn.

Svømmingen er innendørs – 1960 årene

I årene frem til 1969 da Haraldshallen var ferdig var det vanskelig å drive svømmesport. De jobbet aktivt i alle årene for å få til et innendørsbasseng.

Sjøbadet i Asalvik funksjonerte frem til krigen, men forurensing av kloakk etc. gjorde det etterhvert umulig å drive svømmesport på dette stedet. I 1954 var det stor glede i klubben da bassenget i Haraldsvang stod ferdig med stupetårn og bane, men om vinteren kunne en selvfølgelig ikke bruke dette.

Fra 1969, fikk en innendørs basseng, og en kunne gå over å få helårssport. Medlemstallet for i været og viste 550. Fremgang fulgte også med den nye hallen. Klubbens instruktører fikk retningslinjer og kompetanse til å lære de aktive teknisk riktig svømming fra Stavanger,og dermed grunnlaget til å arbeide videre på. Det ble også tatt ut en elite gruppe som skulle trenes med tanke på konkurranse. Denne gruppen har vokst med årene og vist stadig bedre resultater.

Det å få svømmehall kostet også for klubben, en skulle betale leie. For svømmeklubben som knapt nok hadde noen klubbkasse var en leie på kr 90 pr. et stort problem. Ved søknad fikk klubben redusert leien til kr.45. pr.time. En så frem til den dagen svømmerene ble stilt på like fot med andre idrettsutøvere. Det vil si den dagen de kunne gå og trene når de hadde lyst – gratis.

På vei inn i ny tid, årene med protester og opptøyer – 1970 – tallet

Fra det første styret med Karl J Brommeland som formann, har det skiftet med store mellomrom. Etter Brommeland ble Thorleif Lutcherat valgt og han satt frem til – 72 med unntagelse av et år(1969), da Jan Halvorsen var formann. I 1972 overtok Tor Kyvik. Etter endt sesong i 1973 trakk Kyvik seg delvis p.g.a. for høy hall leie slik at klubben hadde økonomiske vanskeligheter og delvis p.g.a. det ble satt gunstige tilbud for start av ny svømmeklubb på Karmøy. Da det daværende styre var fra Karmøy var det naturlig at det ville starte egen klubb. Den nye formannen ble Erling Sørstrøen. Han satt som formann frem til 1978, og var en meget aktiv formann. På generalforsamlingen 1979 ble Johannes Vikse formann.

Svømmeklubben har gjennom tidene hatt mange lovende svømmere, og etter en begynte med elite parti i 1969 har en fått frem mange gode talenter. Våren 1969 var Haugesund for første gang representert i NM junior. Det var den 13 år gamle Eva Hauge som klarte å kvalifisere seg. Bjørn Ole Asbjørnsen som i perioder har vært trener. Gjorde en glimrende jobb, både som veileder for de andre instruktørene og som trener.

De svømmerene som gjorde det best på 1970 tallet var Ole Rødseike som senere viste seg å bli en av landest beste svømmere. Like bak fulgte John Gustav Lothe og Kolbein Antonsen. Bland jenten var det fremdeles Eva Hauge som var best, men bak henne presset Åsta Jørgensen, som også har vist et stort talent.

I de følgende stevner rundt om i Rogaland hevdet også Haugesund seg blant de beste. Knut Horneland og Randi Saltvedt har forbedret mange byrekorder.

I 1977 var klubben representert ved 21 nasjonale stevner, norgesmesterskap, kretsmesterskap. De mest aktive svømmerene var Bente Bjørkenes, Eli Olsen, Gunvor Olsvik, Trude Nonås, Ruth Henriksen, Karl S0trandvik, Per Ove Staveland, Bjarne Lothe og Bjørn Odde. Trenerstaben besto av Bjørn O. Asbjørnsen, Magne Wåge, Øyvind Bjørkenes, Sigve Olsen, Egil Olsvik, Monrad Simonsen, Harald Endresen, Olaf Sundt, Gerd Sundt og Else Øvretveit.

Etter hvert økte treningsmengden på svømmerene fra 8 -10.000 meter til 20 – 35.000 meter i uken.. Klubben var på denne tiden representert flere ganger i NM, men sjelden klarte noen å hevde seg i toppen. Det var derfor stor glede da Bente Bjørkenes i 1978 ble nr. 6 i finalen for junior.

Det er ikke bare svømming som har hatt plass i klubben. En har også hatt egen stupegruppe. Her har Jonny Mikkelsen satt spor etter seg. Da de ble mangel på lærekrefter og treningstid ble gruppen oppløst av seg selv. Det ble også drevet svømmeopplæring. På grunn av plassmangel måtte en ta i bruk bassengene ved Håvåsen og Lillesund skole. Det var på disse opplæringskursene pengene til klubben hovedsakelig kom fra.

Det ble også på slutten av -70 tallet satt ned en mødregruppe som skulle stå for utlodning og forskjellige arrangementer. På denne tiden begynte en å arrangere treningsleirer.

Jappetiden- 1980 tallet

På 80-tallet var det fortsatt stor aktivitet i klubben og det er vel kanskje dette tiåret klubben har hevdet seg mest. Etter Sørstrøen ble Arne Lyngholm valgt som leder han satt frem til 1984 da Tor Ånensen overtok ledervervet. Dette hadde han frem til 1987 da Alf Midgård overtok og var formann frem til 1991.

Våre konkurranse svømmere fortsetter fremgangen over hele linjen under ledelse av sine trenere Sigve Olsen, Per Staveland, Reidar Søndenå, Øyvind Bjørkenes, Magne Waage og Arne Rødder. Svømmerene setter stadig nye klubb og kretsrekorder og i -83 gikk liv Anne Aanensen til topps i UM og Per Staveland tok sitt og klubbens første seniormesterskap ved å vinne 200m butterfly under langbane NM i Oslo. I same mesterskap fikk klubben bronsemedalje på 4 x 100 Medley ved Bengt og Per Ove Staveland, Bjørn Løvland og Victor Aanensen. Det same tok de også på 4 x100 fri og 4 x 200 fri. På NM junior tok Bengt Staveland sølv på 100 butterfly. Det ble sølv på 4 x100 Medley. 4 x100 fri ble det også tatt sølv ved Jon Sigve Olsen , Arne Lyngholm, Victor Aanensen og Bengt Staveland.

På Km senior erobret de 42 medaljer hvorav 15 gull. Bengt Staveland satte ny kretsrekord på 200 m rygg. Kjersti Lønning ble kretsmester i seniorklassen 2 år på rad ved å vinne 200 rygg.

På Vestlandsmesterskapet, Nordsjøstevnet, Km eldre, Km yngre, NM junior fikk de 24 gull og 22 sølv. Deltagerne som var med var Bengt Staveland, Kjersti Lønning, Jon Sigve Olsen, Magne Klemetsen, Ørjan Pedersen, Roy endresen, Arne Lyngholm, Eivind Olsvik, liv Anne Aanensen, Sonnie Lill og Marita Rødje, Kristine Birkeland, Irene Waage.

Det ble også dette året satt mange kretsrekorder av Bengt Staveland, Per Ove Staveland, Victor Aanense, Sigve Olsen, Arne Lyngholm og Magne Klemmetsen.

Det ble arrangert flere egne stevner bl.a. «Midtsommer Stevne» der en hadde besøk av South Dolphin Swimming Club fra London.

Suksessen klarte svømmerene å holde utover 80-tallet med utrolige prestasjoner og mange individuelle gullmedaljer, stafettgull og Norske rekorder. Nye svømmere kom etterhvert med bl.a. vil jeg nevne Ann Kristin Berge, May Elise Spitsø, Sonnie Lill Rødje, Leif Harald Endresen, Ivar Jakobsen, Asbjørn Søndenå, Vidar Staveland, Sigve Nilsen, Arvid Vestre. I medaljekampen var det guttene som dominerte, men det var en jente som hang godt med og det var Sonnie Lill Rødje. Hun tok 3 individuelle gull i UM-86, og 6 gull under Skagerak Swim. Hun har satt kretsrekorder, individuelle gull i Km junior, 4 gull under NM junior. På slutten av 80-tallet kom også Monica Klippenberg med. Hun oppnådde også fine prestasjoner som sølv og bronse under NM junior og gull under Nordsjøstevnet. På dette siste stevnet satte også Sigve Nilsen ny norsk jr. rekord på 200 m medley.

Haugesund Svømmeklubb viste godt igjen i lokalmiljø og ble en av landets beste klubber. Bengt Staveland fikk bl.a. 3 idrettsstipend for sin innsats i svømmesporten. Haugesund Svømmeklubb fikk den første idrettsspris som ble utdelt av Haugesund Kommune. Prisen fikk klubben for god innsats på nasjonalplanet. Haugesund Svømmeklubb ble også under NM-89 kåret til sportslig sett, beste «rene» klubb, og det ble overrakt en sjekk på kr. 5000. Under Nordsjøstevnet i Stavager fikk Bengt Staveland Rogalands svømmekrets hederspris. Det var 3. gang en slik pris var gitt ut, og året før var det Per Ove Staveland som fikk prisen. For å få denne prisen må en ha satset seriøst i 10 år, vunnet minimum en gull i øvelse i NM senior.

Det var også internasjonal deltagelse og 7 svømmere ble tatt ut til å delta på elitelandslaget. Det var Bengt Staveland, Sigve Nilsen, Liv Anne Aanensen, Sonnie Lill Rødje, Vibeke Midtgård, Monica Klippenberg og Vidar Staveland. De deltok i EM junior – Leeds. EM senior – Bonn. 8 – Nasjoners Chiasso – Sveits. Akropolis Open – Aten CIJ – Meet – Luxemburg på dette siste stevnet deltok også Øystein Vestre og Heidi Andersen.

På trenersiden ble det noe forandring utover 80-tallet. Noen sluttet og andre kom til Bl.a. begynte Jørn Rødje og Per Andersen som trener.

Mødregruppen var til stor hjelp på inntektssiden. De bidrog med kafèer, utlodning, bingo osv. Ledere av denne har vært flere. Laura Endresen var leder fra – 83 til -85, Gine Smistad frem til -91 til Edel Jakobsen overtok.

På – 80 tallet jobbet de fortsatt med å få et større svømmeanlegg til byen. Det ble laget utkast og modell med 50 meters basseng. Modellen og tegningene ble utstilt i vinduet i Bergen bank og det ble visst til ordfører under 50 års jubileet. Dugnaden var ellers stor i klubben en begynte å bygge «verdens lengste sildabord» som er blitt en tradisjon i klubben. Utenom var Haugesund svømmeklubb spesialister på å flytte pianoer, flyttelasser osv. Treningsleirer var det hvert år fra å reise til plasser i Norge til det store utland.

På god vei inn i – 1990 årene

Alf Midgård var formann frem til 1991. Deretter overtok Jan Hølland som satt frem til 1994. Helge Seglem satt frem til 1996.

Det har nå vært et generasjonsskiftet i klubben Mange av guttene er sluttet og jentene er kommet mer på banen.

Monica Klippenberg, Sonnie Lill Rødje, Vibeke Midgård, Marianne Andersen, Anette Seglem, Karianne Eidesen, Bente Hetland, Anne Lise Apeland, Inger Karin Andersen rangerer nå listene tidlig på -90 tallet. På guttesiden er det Øystein Vestre, Vidar Staveland, Kenneth Hovda, Sigve Nilsen, Roger Lie, Håkon Larsen, Asbjørn Søndenå, Bengt Staveland er fortsatt med under NM og tar selvfølgelig gull.

I -91 er det først og fremst Monica Klippenberg, Sonnie Lill Rødje og Sigve Nilsen som gjør de største prestasjonene. De tar gull i Vestlandsmesterskapet, Km-senior, KM-junior, NM langbane, der Sigve Nilsen tok gull på 200 Medley. I Um tok Marianne Andersen 3 gull og fikk bestemannsprisen.

I 1991 fikk vi 2 nye æresmedlemmer i klubben. Det var Per staveland og Sigve Olsen. Sigve Olsen begynte i klubben i 1973, allerede første året kom han med i foreldregruppen. Han har vært styremedlem siden 1974. Han har vært trener i 23 år. I perioden 1975-1979 tok han A-trenerkurs, B-trenerkurs og C-trenerkurs. Han er instruktør for trener B kurs, og kretsdommer i svømming. Han har vært i Idrettens kontaktutvalg i 11 år. Hvorav 6 år som styremedlem og 8 år som formann. Han har fått Haugesund kommunes idrettsstipend i 1987, Dnc\s hederspris i 1984 og Rsk`s ærespris i 1990. Sigve har gjennom sin innsats som trener vært med og dratt svømmere fra et lavmål, og til de store høyder. Han har vært drivkraften på dugnadsiden i klubben, og har gjennom dette dratt inn store summer til klubbens drift.Han har i alle år vært et samlingspunkt i klubben, både på kanten, og på dugnad. Han er fortsatt aktiv trener.

Per har også vært en av drivkreftene og vært med å heve klubben til en av landets beste klubber. Han var trener i klubben i 15 år , oppmann i 2 år. Kretstrener og medlem av kretsen i mange år. Han var også medlem av NSF svømmeutvalg. Han ble også valgt til årets svømmetrener av svømme- Norge. Staveland takket for seg i 1991 etter 16 år i klubben

I – 92 topper fortsatt Monica Klippenberg og Sonnie Lill Rødje Listene med gull i KM. Marianne Andersen topper igjen med 3 individuelle gull i Um. 5 gull tok hun under Skagerak SWIM, Bente Hetland 3 gull.

Monica Klippenberg og Øystein Vestre blir tatt ut til å representere juniorlandslaget i Luxemburg. Der ble Monica beste norske svømmer med 2 gull. Km Junior tok vi 31 gull 22 sølv og 11 bronse ved Marianne Andersen, Bente Hetland, Monica Klippenberg, Øystein Vestre , Håkon Larsen og Thomas Risanger.

I 1992 fikk Monica Klippenberg Haugesund Kommune’s Idrettsstipend på kr.12.500.

I -93 begynner også Egil Alne å komme til og tar flere gull under regionmønstringen. Ellers var det noe stagnasjon dette året og gullmedaljer på de prestasjonsfylte stevnene manglet.

1994 – 95 ble heller ikke det store gullåret. Nye svømmere er igjen kommet til konkuranssepartiet. Heid Elin Odla, Per Osland, Katrine Kirkhus, Ragnar Alne, Charlotte Knutsen, Marie Waage og Lena K Sørensen.

Under kretsmesterskapet – 95 tok Lena Sørensen 3 gull og ble kretsmester i sin klasse. Egil Alne, Per Osland Og Heid Elin Odland tar hver sin gullmedalje.

På svømmetinget ble det presentert et forslag til nytt Riksanlegg i Haugesund. Formannskapet sa senere nei til anlegget.

I 1995 fikk Haugesund svømmeklubb egen Triathlon gruppe. Ildsjelen bak dette er Ivar Jakobsen som også sitter som leder av gruppen. Det ble arrangert et vellykket Norgesmesterskap. Der våre lokale utøvere Øystein Vestre, Haakon Larsen fikk 1. og 2. andre plass i junior og Gro Sandvoll tok en fin 3. plass. I tillegg fikk vi 3. plass i lagkonkurransen med Trond Magne Hegglund, Ivar Jakobsen og Øystein Vestre.

Mødregruppen bidrar som før og leder nå er Else Marie Vestre det er hun frem til 1995, da Randi Knutsen overtar vervet.

Vi er nå kommet til året 1996 som vel er det året som det er blitt gjort størst forandringer innen organiseringen i klubben. Den første forandringen som kom var at formannsnavnet ble skiftet ut. Det heter nå leder, det var mer på sin plass nå som vervet ikke lenger besittes av en mann. I styret er nå kjønnsfordelingen 4-3, leder, oppmann (sportslig leder) og et styremedlem er kvinner. Mødregruppen ble lagt ned i begynnelsen av året, interessen her var noe laber. Men mødrene er med som aldri før, de sitter nå i mer sentrale verv. Det har vært jobbet med organisjonstrukturen i klubben, en del forandringer er blitt gjort. Blandt annet er det blitt satt ned utvalg. Dette for å lette arbeidsbyrden for den enkelte og for å fordele mer ansvar. Tilsammen har vi 40 foreldre som sitter i de forskjellige utvalgene. Arbeidet her er så vidt kommet igang og vil bli revidert og tilpasset etterhvert.

Vi har jobbet aktivt ut mot sponsor og har fått Haugesund Sparebank som hoved sponsor. De går inn med kr.20.000 til klubben hvert år. Vi kan også oppnå bonusordninger det vil avhenge hvor mye vi klarer å markedsføre sponsor. Vi har også fått en god avtale med Las Vegas Automater. Inntektene her varierer fra måned til måned, men etterhvert vil vi kunne komme opp i høye tall her.

Vi har hatt jubeleumsfest der alle generasjoner var presentert. Det var en meget vellykket fest der 3 æresmedlemmer, ordfører og mange foreldre var tilstede.

Klubben har 7 æresmedlemmer. Det er Per Staveland, Sigve Olsen, Håkon Sandvoll, Erling Sørstøen, Karl J Brommeland, Øyvind Vendelbo Aanensen og Katrine Lutcherat.

Utenom dette har vi jobbet for å få tak i et klubbhus. Dette har vi lykkes med. Vi skal leie Speiderhuset. Her håper vi å kunne flytte inn i løpet av – 96. Hensikten med dette er at vi ser behovet for å kunne tilby barn og ungdom noe mer verdier enn svømming. Vi satser etterhvert å få en fritidsleder som kan ta seg av aktiviteter der borte. Vi håper selvsagt også at dette tilbudet vil friste foreldrene til å komme mer til klubben.

Svømmemessig har vi igjen vært inne i et gull år med mange fine prestasjoner. Året begynte med senior NM der Sonnie Lill Rødje og Monica Klippenberg gjorde flott innsats med flere sølv og bronsmdaljer. Vi deltok på ÅM på Fauske der Lena Sørensen tok gull på 200 bryst og sette ny mesterskaps rekord. Hun fikk også bestemannsprisen for denne øvelsen. Vi deltok på Skagerakåpen med 8 yngre junior svømmere og presterte å bli den 4 beste klubben og vi fikk en gavesjekk på kr 2000.- for det. Her fikk vi mange fin plasseringer og gullmedaljer bl.a. vant Lena Sørensen superfinalen og ble klassevinner. Vi deltok i Kretsmesterskap og Regionmesterskap med fine plasseringer blandt de yngste. Lena Sørensen ble regionmester i sin årsklasse. Haugesund Svømmeklubb var også den klubben som var best representert på Skagerak Rundt som gikk av stabelen i Uddevalla i Sverige. Her deltok vi med 6 svømmere. Det var Egil Alne, Per Osland, Øyvind Bersaas, Heid Elin Odland, Katrine Kyvik og Lena Sørensen.

Vi arrangerte også i år et meget velykket triathlon NM. Det ble ikke noen medaljer på våre lokale utøver, men det var et utrolig stevne med mye tilskuere og deltagere. Så en honnør til arrangementkomiteen som er ledet av Ivar Jakobsen

Under langbane NM i Oslo klarte vi igjen flotte prestasjoner med Monica Klippenberg som tok sitt første Nm gull på 200 m rygg. Etter henne fulgte Sonie Lill Rødje med flere sølv og bronsemedaljer og Egil Alne med bronse. Av de yngre svømmerene ble det også flotte prestasjoner med 5 plasser i junior.

Nå har vi akkurat gjort unna Araberswim også her viste vi godt igjen med 5 bestmannsprisen og mange individuelle gull. Her fikk Heid Elin Odland, Per Osland, Marianne Andersen, Helge Alne og Sonnie Lill Rødje hver sin pris.

Vi konsentrerer oss mye om bredden i klubben og satser på at svømmesporten skal skal være et tilbud til alle. Det jobbes aktivt med at de yngre svømmerene ikke skal føle prestasjonspress, men at det skal være en idrett det skal ha et avslappet og fint forhold til. Samtidig så ser vi at for å klare markedsføring og for å få sponsorer så trenger vi forgrunnsfigurer i klubben. Det har vi igjennom våre senior og junior svømmere som Sonnie Lill Rødje, Monica Klippenberg og Egil Alne som representerer klubben på en flott måte.

Ellers sliter vi vell endel på trenersiden, det begynner å bli tynt i rekkene der. Men de vi har gjør en utrolig innsats for klubben. Treningstider har vi lite av og drømmen om et nytt basseng er stor. Vi håper derfor nå at kommunen vil priorientere et regionalegg i sin plan fremover. For skal vi klare å holde oss i Norges toppen, samtidig klare å ta imot nye svømmere å lære de å svømme trenger vi hall og treningstider.

Jeg vil til slutt gratulere alle med 60 års-Jubielumet og lykke til videre i sesongen.

Hilsen

Vigdis Sørensen, leder (1996)