Styret 2021

Styreleder: Christine Førre tlf. 450 16 844

Kasserer: Knut Magnus Odland tlf. 468 19 690

Styremedlem: Lisbeth Brakestad Gjil tlf. 957 23 881

Styremedlem: Mary Ann Bratvold Tørresdal tlf. 92283879

Styremedlem: Øystein Vestre tlf. 906 83 633

Styremedlem :Maren Økland

Varamedlem : Carsten Kickstat

DATOER FOR ÅRSMØTER I 2022 ER:

Vi oppfordrer medlemmer til å komme med relevante saker som styret kan ta stilling til , fint om eventuelle saker kan sendes på mail: hsk.sekretar@gmail.com eller ring noen dager i forkant oppsatte møter.

TIRS 25 JAN

TIRS 15 MARS

ÅRSMØTE MANDAG 28 MARS

TIRS 7 JUNI

TIRS 23 AUG

TIRS 4 OKT

TIRS 15 NOV

HSK`s årshjul!

Januar:

 • Ferdigstillelse av budsjett
 • Forberede årsmøtet
 • Ved mottak av regnskap. Sikre at revisjonsmedlemmer får nødvendig info for å gjennomføre oppdrag. 

Februar:

 • Søknad om treningstider/arrangement til kommunen for kommende skoleår. Frist 20.02
 • Søknad om kommunale tilskuddsordninger. Frist 15.03. Se nettsiden til kommunen under idrett.
 • Planlegge sommerleir for svømmeskolen. 
 • Vurder deltagelse på forbundets samling i april. 

Mars:

 • Rapportering av medlemsopplysninger til NIF Frist: 30.04
 • Søknad om momsrefusjon. Frist 30.04 (som del av punkt over)
 • Forberede 17. mai
 • Avholde årsmøte
 • Delta på Idrettsrådets årsmøte


April:

 • Forberede avslutning i juni
 • Komiteer for dugnad/kafedrift på stevner, sosial, etc.
 • Neste års vinterferie/påskeleir

Mai:

 • Her bør vi begynne å forberede neste års sommerleir (NM/NUSS-leir). Ta stilling til om vi ønsker endringer, etc. Vi undersøker jo alltid andre plasser/priser under leiren siden vi da ofte har et møte med Reidar. Rammen/budsjettet kan legges her slik at når man kommer i august, kan ta en beslutning litt lettere. 
 • Vurdere deltagelse på forbundets arrangement i september. 

Juni:

 • Søknad om egne stevner. Frist 01.08
 • Sildabordet planlegging
 • HLR og vandelsattest på plass til ny sesong

August:

 • Nå er flybillettene kommet og for at vi skal kunne få de beste prisene og treningstidene, bør vi her ta en beslutning. Dette gjelder NM/NUSS-leiren.
 • Sildabordet gjennomføring
 • Søknader om treningstider kommende skoleår for alle ferier, planleggingsdager, helligdager, etc.


September:

 • Her bør man diskutere oppstartsleir. Skal vi fortsette med samme opplegg, sted for leir, budsjett, etc. 
 • Her bør vi også diskutere utenlandsstevne for NM-svømmere. Skal vi fortsette med det, budsjett for tur, etc. Typisk tidspunkt for et slikt stevne, vil være mars/april.


Oktober:

 • Forberede juleavslutning
 • Sponsor


November:

 • Budsjettarbeid påbegynnes
 • Valgkomite må starte sitt arbeid. 

Desember:

 • Selv om neste års stevneårshjul henger sammen med budsjettet, bør årshjulet vedtas med visse økonomiske forbehold her. Da kan vi få lagt det ut og alle foreldre kan planlegge frihelger og ferier.

I løpet av året kan det kanskje nyttig å ha følgende på agendaen:

 • hovedtrener informerer styret om sportslig
 • svømmeskoleansvarlig informerer styret om hvordan det går
 • Sponsoransvarlig informerer styret
 • Gjennomgang/revidering av klubbhåndbok